ЗУ О полиции Раздел I общие положения ст.1-5-1

В начало ст.1-105

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну поліцію

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379)

{Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві цей Закон набирає чинності з дня його опублікування – див. пункт 1 розділу XI}

{Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові цей Закон набирає чинності з 20 серпня 2015 року  – див. пункт 1 розділу XI}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 900-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.31 
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 
№ 1354-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.530 
№ 1394-VIII від 31.05.2016, ВВР, 2016, № 27, ст.523 
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2016, № 2, ст.25 
№ 2004-VIII від 06.04.2017, ВВР, 2017, № 21, ст.246 
№ 2097-VIII від 08.06.2017, ВВР, 2017, № 30, ст.330 
№ 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35 
№ 2234-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.40 
№ 2462-VIII від 19.06.2018, ВВР, 2018, № 39, ст.285 
№ 2505-VIII від 12.07.2018, ВВР, 2018, № 38, ст.280 
№ 2509-VIII від 12.07.2018, ВВР, 2018, № 35, ст.267 
№ 2584-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.372 
№ 2587-VIII від 04.10.2018, ВВР, 2018, № 44, ст.357 
№ 2612-VIII від 08.11.2018, ВВР, 2018, № 48, ст.380}

{Установити, що у 2016 році норми і положення цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{Установити, що у 2017 році норми і положення статей 95, 96 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 1801-VIII від 21.12.2016}

{Установити, що у 2018 році норми і положення статей 95 і 96 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12.2017}

{Установити, що у 2019 році норми статей 95 і 96 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 2629-VIII від 23.11.2018}

{У тексті Закону слова “інвалід”, “діти-інваліди”, “діти – інваліди з дитинства” в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами “особа з інвалідністю”, “діти з інвалідністю”, “діти з інвалідністю з дитинства” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2462-VIII від 19.06.2018}

 

Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Національна поліція України

 1. Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

{Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2584-VIII від 02.10.2018}

 1. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.

Стаття 2. Завдання поліції

 1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

 

 

Стаття 3. Правова основа діяльності поліції

 1. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції

 1. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна.
 2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції.
 3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 1. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.

Стаття 51. Використання найменування та ознак належності до поліції

 1. Ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.
 2. Використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках – за рішенням керівника поліції.
 3. Використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та громадськими об’єднаннями, а так само фізичними особами ознак належності, найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті забороняється і має наслідком відповідальність відповідно до закону.

{Розділ I доповнено статтею 51 згідно із Законом № 2584-VIII від 02.10.2018}

 

В начало ст.1-105

 

182 просмотров всего, 1 просмотров сегодня