ЗУ о пенсионном обеспечении 2019 ст.51-55 (офіційна публікація)

В начало (ст.1-ст.104)

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Стаття 51. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Стаття 52. Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають:

окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;

робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення);

працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;

деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів відповідно до пункту “ж” статті 55;

працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту “е” статті 55;

спортсмени відповідно до пункту “є” статті 55.

Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах) призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком.

{Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1222-XIV від 17.11.99}

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

{Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1222-XIV від 17.11.99}

Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою – третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія.

{Частина третя статті 53 в редакції Закону № 1222-XIV від 17.11.99}

{Стаття 53 в редакції Закону № 428/95-ВР від 14.11.95, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1222-XIV від 17.11.99}

{Дія статті 53 поширюється на працівників льотно-випробного складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону згідно з Постановою ВР № 429/95-ВР від 14.11.95}

{Дія статті 53 поширюється на працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які вийшли на пенсію до набрання чинності Закону згідно із Законом № 1222-XIV від 17.11.99}

Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, в яких вони зайняті:

а) працівники льотного і льотно-випробного складу після досягнення 50 років і за наявності вислуги років на цих посадах станом на 1 квітня 2015 не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок та після цієї дати при набутті вислуги років на цих посадах:

{Абзац перший пункту “а” статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники льотного і льотно-випробного складу:

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацами першим та другим цього пункту;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

1976 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами другим – одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

45 років – які народилися з 1 січня 1971 року по 30 червня 1971 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

45 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1971 року по 31 грудня 1971 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

46 років – які народилися з 1 січня 1972 року по 30 червня 1972 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

46 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1972 року по 31 грудня 1972 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

47 років – які народилися з 1 січня 1973 року по 30 червня 1973 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

47 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1973 року по 31 грудня 1973 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

48 років – які народилися з 1 січня 1974 року по 30 червня 1974 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

48 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1974 року по 31 грудня 1974 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

49 років – які народилися з 1 січня 1975 року по 30 червня 1975 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

49 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1975 року по 31 грудня 1975 року;

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

50 років – які народилися з 1 січня 1976 року.

{Пункт “а” статті 54 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років, що не більше ніж на п’ять років менше від тривалості, передбаченої абзацами другим – одинадцятим цього пункту, мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу та після досягнення віку, визначеного цим пунктом.

{Абзац двадцять шостий пункту “а” статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

{Пункт “а” статті 54 в редакції Закону № 213-VIII від 02.03.2015}

б) працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера, після досягнення 50 років і при стажі роботи:

для чоловіків – не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден;

для жінок – не менше 22 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “а” частини першої статті 13 цього Закону.

Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден за станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років – не менше 10 років у чоловіків і у жінок не менше 7 років 6 місяців мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.

У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота, зазначена у пункті “а” цієї статті.

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів), мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах станом на 1 квітня 2015 року – не менше 20 років у чоловіків і не менше 17 років 6 місяців у жінок та після цієї дати були зайняті на цих роботах:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років у жінок;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 21 року у чоловіків і не менше 18 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років у жінок;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 22 років у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 23 років у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року у жінок;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 24 років у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років у жінок;

з 1 квітня 2024 року і після цієї дати – не менше 25 років у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок.

Порядок обчислення строків вислуги для призначення їм пенсій затверджується Кабінетом Міністрів України;

{Пункт “б” статті 54 в редакції Закону № 213-VIII від 02.03.2015}

в) інженерно-технічний склад – за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, після досягнення 55 років і стажі роботи:

для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначених посадах;

для жінок – не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначених посадах.

У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу зараховується також робота, зазначена у пунктах “а” і “б” цієї статті.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим і третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону;

{Пункт “в” статті 54 в редакції Закону № 213-VIII від 02.03.2015}

г) бортпровідники:

чоловіки – після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 15 років як бортпровідник;

жінки – після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим і третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом третім цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “а” частини першої статті 13 цього Закону.

{Пункт “г” статті 54 в редакції Закону № 213-VIII від 02.03.2015}

Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають:

а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, – за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи, – після досягнення 55 років і при стажі роботи:

для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

для жінок – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим і третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону;

б) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах, – після досягнення 55 років і при стажі роботи:

для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

для жінок – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим – третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

При цьому період роботи безпосередньо в польових умовах протягом півроку або більше півроку зараховується за рік роботи, менше півроку – за фактичною тривалістю, а на сезонних роботах – відповідно до статті 61 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону;

в) робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, – за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, – після досягнення 55 років і при стажі роботи:

для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

для жінок – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим і третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону;

г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах – після досягнення 55 років і при стажі роботи:

для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

для жінок – не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим і третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону;

д) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення) – після досягнення 55 років і при стажі роботи:

для чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

для жінок – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацами другим і третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, встановленого абзацами п’ятнадцятим – двадцять третім пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім – тринадцятим пункту “б” частини першої статті 13 цього Закону;

працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості – за списком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами станом на 1 квітня 2015 року не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок та після цієї дати при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок;

е) працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

{Абзац перший пункту “е” статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення:

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацами першим та другим цього пункту;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами другим – одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

50 років – які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом п’ятнадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом дев’ятнадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом двадцять першим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом двадцять другим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом двадцять третім згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

55 років – які народилися з 1 січня 1971 року;

{Пункт “е” статті 55 доповнено абзацом двадцять п’ятим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

є) спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд при загальному стажі роботи не менше 25 років – у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку;

ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років.

{Абзац перший пункту “ж” статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

{Пункт “ж” статті 55 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацом першим цього пункту;

{Пункт “ж” статті 55 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацом першим цього пункту, та після досягнення ними віку, встановленого абзацами тринадцятим – двадцять п’ятим пункту “е” цієї статті.

{Пункт “ж” статті 55 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}

{Стаття 55 в редакції Закону № 213-VIII від 02.03.2015}

В начало (ст.1-ст.104)

246 просмотров всего, 1 просмотров сегодня