Закон Украины о пенсионном обеспечении 2017 поможет гражданам понять кто имеет право ранее выхода на пенсию, какие предусмотрены льготы для пенсионеров.       

    Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Украины (254к / 96-ВР) гарантирует всем нетрудоспособным гражданам Украины право на материальное обеспечение за счет общественных фондов потребления путем предоставления трудовых и социальных пенсий.

Закон направлен на то, чтобы полнее учитывалась общественно полезный труд как источник роста благосостояния народа и каждого человека, устанавливает единство условий и норм пенсионного обеспечения рабочих, членов колхозов и других категорий трудящихся.

     Закон гарантирует социальную защищенность пенсионеров путем установления пенсий на уровне, ориентированном на прожиточный минимум, а также регулярного пересмотра их размеров в связи с увеличением размера минимального потребительского бюджета и повышением эффективности экономики республики.

 Закон України «Про пенсійне забезпечення» 2019 року (офіційна публікація)  

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Право громадян України на державне пенсійне забезпечення

 Стаття 2. Види державних пенсій

 Стаття 3. Особи, які мають право на трудову пенсію

 Стаття 4. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та їх сімей

 Стаття 5. Особи, які мають право на соціальну пенсію

 Стаття 6. Право вибору пенсії

 Стаття 7. Звернення за призначенням пенсії

 Стаття 8. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків

 Стаття 9. Добровільне страхування додаткової пенсії

 Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення

 Стаття 11. Питання, що належать до відання Кабінету Міністрів України

 

 Розділ II. ТРУДОВІ ПЕНСІЇ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

 Стаття 12. Умови призначення пенсій за віком

 Стаття 13. Пенсії за віком на пільгових умовах

 Стаття 14. Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії

 Стаття 15. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

 Стаття 16. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішних справ

 Стаття 17. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства

 Стаття 18. Пенсії за віком окремим категоріям громадян

 Стаття 19. Розміри пенсій за віком

 Стаття 20. Пенсії за віком при неповному стажі роботи

 Стаття 21. Надбавки до пенсії за віком

 Стаття 22. Період, на який призначаються пенсії за віком

 ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

 Стаття 23. Умови призначення пенсій по інвалідності

 Стаття 24. Групи інвалідності

 Стаття 25. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності

 Стаття 26. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання

 Стаття 27. Пенсії по інвалідності громадянам України — переселенцям з інших держав

 Стаття 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються

 Стаття 29. Розміри пенсій по інвалідності

 Стаття 30. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи

 Стаття 31. Розміри пенсій по інвалідності особам, які навчаються

 Стаття 32. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами при виконанні громадянського обов’язку

 Стаття 33. Надбавки до пенсії по інвалідності

 Стаття 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності

 Стаття 35. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні здоров’я

 Стаття 36. Умови поновлення виплати пенсії при перервах в інвалідності

 ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

 Стаття 37. Члени сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

 Стаття 38. Члени сім’ї, які вважаються утриманцями

 Стаття 39. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні

 Стаття 40. Право на пенсію в разі втрати годувальника усиновителів і усиновлених

 Стаття 41. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи, пасинка і падчірки

 Стаття 42. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при новому одруженні

 Стаття 43. Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію

 Стаття 44. Розміри пенсій в разі втрати годувальника

 Стаття 45. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному стажі роботи

 Стаття 46. Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника без обмеження строком

 Стаття 47. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії

 Стаття 48. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії

 Стаття 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при зміні кількості членів сім’ї

 Стаття 50. Порядок і строки встановлення інвалідності членам сім’ї

 ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 Стаття 51. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років

 Стаття 52. Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років

 Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років

 Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років

 Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу років

 

 ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПЕНСІЙ

 Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію

 Стаття 57. Пільги по обчисленню стажу за час перебування на фронті

 Стаття 58. Пільги по обчисленню стажу роботи реабілітованим громадянам

 Стаття 59. Пільги по обчисленню стажу за період Другої світової війни

 Стаття 60. Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких медичних закладах

 Стаття 61. Порядок включення в стаж роботи окремих видів робіт

 Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи

 Стаття 63. Умови зарахування до стажу роботи іноземним громадянам часу роботи за межами України

 ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

 Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного заробітку

 Стаття 65. Загальний порядок визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсій

 Стаття 66. Види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій

 Стаття 67. Обчислення пенсій членам творчих спілок

 Стаття 68. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи

 Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку

 Стаття 70. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи

 Стаття 71. Обчислення пенсій особам, які навчаються

 Стаття 72. Обчислення заробітку за період роботи за межами України

 Стаття 73. Обчислення пенсій громадянам України — переселенцям з інших держав

 Стаття 74. Обчислення пенсій сім’ям пенсіонерів

 Стаття 76. Члени сім’ї, на яких нараховуються надбавки до пенсій

 Стаття 77. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян

 Стаття 78. Перерахунок пенсії у зв’язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її припиненням

 Стаття 79. Визначення суми заробітку та розміру пенсії

 ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

 Стаття 80. Порядок звернення за призначенням пенсії

 Стаття 81. Органи, що призначають пенсії

 Стаття 82. Строки розгляду документів про призначення пенсій

 Стаття 83. Строки призначення пенсій

 Стаття 84. Строки перерахунку призначеної пенсії

 ВИПЛАТА ПЕНСІЙ

 Стаття 85. Виплата пенсій

 Стаття 86. Виплата пенсій за довіреністю

 Стаття 87. Виплата пенсій за минулий час

 Стаття 88. Виплата пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування

 Стаття 89. Виплата пенсії за час позбавлення волі

 Стаття 90. Відрахування з пенсій

 Стаття 91. Виплата недоодержаної пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера і виплата допомоги на поховання

 Стаття 92. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон

 Розділ III. СОЦІАЛЬНІ ПЕНСІЇ

 Стаття 93. Громадяни, які мають право на соціальну пенсію

 Стаття 94. Розміри соціальних пенсій

 Стаття 95. Право вибору соціальної пенсії або надбавки до трудової пенсії

 Стаття 96. Порядок призначення та виплати пенсій

 Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ

 Стаття 97. Підвищення пенсій у зв’язку з індексацією грошових доходів населення

 Стаття 98. Перерахунок раніше призначених пенсій

 Стаття 99. Заробіток, який враховується при перерахунку пенсій

 Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону

 Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН

 РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ З ПЕНСІЙНИХ ПИТАНЬ

 Стаття 101. Відповідальність за достовірність даних і документів, виданих для оформлення пенсії

 Стаття 102. Обов’язок пенсіонерів повідомляти органи, що призначають пенсії про зміну умов, що впливають на виплату пенсій

 Стаття 103. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку

 Стаття 104. Оскарження рішень органу, який призначає пенсії

 

 

 

 

 

 

 2,179 total views,  1 views today