Заявление о возврате залога по уголовному делу (производству) подается когда отпала необходимость в обеспечении явки о обвиняемого, подсудимого к следователю, прокурору, судье, и лицо вносившее залог просит о возврате такого залога с расчетного счета районного суда.

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

 (Образец)

___________________________________
(кому)
___________________________________
(від кого)
___________________________________
(адреса та телефон заявника)

Заява
про повернення застави

Відповідно до ухвали (вироку) _________ районного суду м. Києва від ____ року (вказати повну дату винесення рішення) у кримінальному провадженні (вказати номер), прошу повернути суму внесеної мною застави, як гарантії процесуальної поведінки, в розмірі _____ гривень (вказати цифрами та прописом), які знаходяться на депозитному рахунку _____________ районного суду міста Києва на такі реквізити:

— отримувач ;
— банк отримувача отримувач ;
— МФО банку отримувача:
— розрахунковий рахунок:

Додаток:
— копія ухвали або вироку суду;
— ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду;
— копія платіжного документа, що підтверджує факт внесення коштів як
застави.

 

Дата ________ року. Підпис __________

 

 

 

 

просмотров всего 937 , просмотров сегодня 1