Выдача свидетельств. Арест недвижимого имущества ст.71-74

 

В начало ст.1-103

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

ГЛАВА 8.

 

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В
                      СПІЛЬНОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ

 

     {   Статтю   70   виключено  на  підставі  Закону  N  5208-VI
( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Стаття 71. Видача свідоцтва в разі смерті одного з подружжя

     У разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності
на  частку  в  їх спільному майні видається нотаріусом на підставі
письмової  заяви  другого  з  подружжя  з  наступним повідомленням
спадкоємців  померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може
бути видано на половину спільного майна.

     На  підставі  письмової  заяви  спадкоємців,  які    прийняли
спадщину, за згодою другого з подружжя, що є  живим,  у  свідоцтві
про право власності може  бути  визначена  і  частка  померлого  у
спільній власності.

     Свідоцтво про право власності на  частку  в  спільному  майні
подружжя в разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем
відкриття спадщини.{  Стаття  71  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     ГЛАВА 9.

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ З
                           ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ

     Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна,
                яке було предметом застави (іпотеки)(  Назва  статті  72  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Придбання   жилого  будинку  (квартири)  з  прилюдних  торгів
оформлюється  нотаріусом  за  місцезнаходженням будинку (квартири)
шляхом  видачі  набувачу  свідоцтва  про  придбання жилого будинку
(квартири).  Якщо  торги  не  відбулися,  свідоцтво  про придбання
жилого  будинку  (квартири) видається стягувачеві. ( Частина перша
статті  72  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

     Придбання нерухомого  майна,  яке  було   предметом   застави
(іпотеки),  оформлюється  нотаріусом  за  місцезнаходженням  цього
нерухомого майна шляхом видачі набувачу  свідоцтва  про  придбання
нерухомого майна.

     Свідоцтва про придбання жилого будинку (квартири) з прилюдних
торгів  видаються на підставі акта про продаж будинку (квартири) з
прилюдних торгів чи акта про те, що будинок (квартира) залишено за
стягувачем у зв’язку з тим, що торги не відбулися. ( Частина третя
статті  72  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

     Свідоцтва про  придбання  нерухомого   майна   видаються   на
підставі  акта  про  придбання  нерухомого  майна  або  реалізацію
предмета  іпотеки.  (  Частина  четверта  статті  72  із  змінами,
внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )
( Стаття 72 в редакції Закону N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 )
 

   ГЛАВА 10.

НАКЛАДАННЯ ЗАБОРОНИ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

     Стаття 73. Накладання заборони

     Нотаріус  за  місцем  розташування  жилого будинку, квартири,
дачі,  садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна чи місцем
розташування земельної ділянки, або за місцезнаходженням однієї із
сторін правочину накладають заборону їх відчуження: { Абзац перший
статті  73  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 4314-VІ ( 4314-17 ) від 12.01.2012 }

     за повідомленням установи банку, підприємства або організації
про   видачу   громадянину   позики   (кредиту)   на  будівництво,
капітальний  ремонт  чи купівлю жилого будинку (квартири); { Абзац
другий статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005 }

 

 

     за  зверненням  органу  опіки  та  піклування з метою захисту
особистих  і  майнових  прав  та  інтересів  дитини, яка має право
власності   або   проживає  у  жилому  будинку,  квартирі,  іншому
приміщенні, на відчуження якого накладається заборона; { Статтю 73
доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 4314-VІ ( 4314-17 )
від 12.01.2012 }

     при посвідченні  договору довічного утримання;

     при  посвідченні  договору  про  заставу   жилого    будинку,
квартири,  дачі,  садового  будинку,  гаража,  земельної  ділянки,
іншого нерухомого майна;

     за  повідомленням  іпотекодержателя;  { Статтю  73  доповнено
абзацом згідно із Законом N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 }

     в усіх інших випадках, передбачених законом.

     Стаття 74. Зняття заборони

     Одержавши   повідомлення   установи  банку,  підприємства  чи
організації  про  погашення  позики  (кредиту),  повідомлення  про
припинення  іпотечного  договору  або  договору  застави,  а також
припинення  чи  розірвання договору довічного утримання, звернення
органів  опіки  та  піклування про усунення обставин, що обумовили
накладення  заборони  відчуження  майна  дитини,  нотаріус  знімає
заборону  відчуження  жилого  будинку,  квартири,  дачі,  садового
будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

{  Стаття 74 в редакції Закону N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 3201-IV ( 3201-15 ) від
15.12.2005, N 4314-VІ ( 4314-17 ) від 12.01.2012 }

 

В начало ст.1-103

210 просмотров всего, 1 просмотров сегодня