Раздел II. Полномочия нотариуса ст.34-40-1

В начало ст.1-103

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

Розділ II

           ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

 

     Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси

     Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

     1) посвідчують  правочини  (договори,  заповіти,  довіреності
тощо);

     2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

     3) видають свідоцтва про право на спадщину;

     4) видають  свідоцтва  про  право  власності  на   частку   в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

     5) видають  свідоцтва  про придбання майна з прилюдних торгів
(аукціонів);

     6) видають свідоцтва про придбання майна з  прилюдних  торгів
(аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

     7) провадять опис майна фізичної особи,  яка визнана безвісно
відсутньою або місце перебування якої невідоме;

     8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються
у справах нотаріуса;

     9)  накладають  заборону  щодо  відчуження  нерухомого  майна
(майнових   прав   на   нерухоме  майно),  що  підлягає  державній
реєстрації;{  Пункт  9  частини  першої статті 34 в редакції Закону N 5208-VI
( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     9-1)  накладають  заборону  щодо  відчуження грошових сум, що
будуть  зараховані  заявником  вимоги,  визначеним  відповідно  до
частини  четвертої  статті  65-2  Закону  України  “Про акціонерні
товариства”  (  514-17 ), на рахунок умовного зберігання (ескроу),
відкритий відповідно до зазначеного закону;

{  Частину першу статті 34 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом
N 1983-VIII ( 1983-19 ) від 23.03.2017 }

     10) засвідчують   вірність  копій  (фотокопій)  документів  і
виписок з них;

     11) засвідчують справжність підпису на документах;

     12) засвідчують вірність перекладу документів з  однієї  мови
на іншу;

     13) посвідчують   факт,   що  фізична  чи  юридична  особа  є
виконавцем заповіту;

     14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

     15) посвідчують факт перебування  фізичної  особи  в  певному
місці;

     16) посвідчують час пред’явлення документів;

     17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним
та юридичним особам;

     18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

     19) вчиняють виконавчі написи;

     20) вчиняють протести векселів;

     21) вчиняють морські протести;

     22) приймають на зберігання документи.

     На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних
дій згідно із законом.

     Тексти договорів,  заповітів,  довіреностей,  свідоцтв, актів
про морські протести  та  протести  векселів,  перекладів  у  разі
засвідчення  нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови
на  іншу,  заяв,  на  яких  нотаріусом  засвідчується  справжність
підпису,  за  винятком  тих примірників,  що залишаються у справах
нотаріуса,   а   також   дублікатів    нотаріальних    документів,
викладаються   на  спеціальних  бланках  нотаріальних  документів.
Зразок,  опис,  порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності
спеціальних   бланків   нотаріальних   документів   установлюються
Кабінетом Міністрів України ( 812-2009-п ).

{  Стаття  34  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 980-IV
(  980-15  ) від 19.06.2003; в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }

     Стаття 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних
                нотаріальних архівах

     Державні нотаріуси в державних нотаріальних  архівах  видають
дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, які
зберігаються у справах цих архівів.

     {  Статтю 36 виключено на підставі Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }

     Стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами
                органів місцевого самоврядування

     У  сільських  населених  пунктах  уповноважені на це посадові
особи  органу  місцевого  самоврядування вчиняють такі нотаріальні
дії:  {  Абзац  перший  частини першої статті 37 в редакції Закону
N 1709-VII ( 1709-18 ) від 20.10.2014 }

     1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

     2) посвідчують заповіти (крім секретних);

     3) видають дублікати посвідчених ними документів;

     4) засвідчують  вірність  копій  (фотокопій)   документів   і
виписок з них;

     5) засвідчують справжність підпису на документах;

     6) видають свідоцтва про право на спадщину;

{  Частину  першу  статті 37 доповнено пунктом 6 згідно із Законом
N 1709-VII ( 1709-18 ) від 20.10.2014 }

     7)   видають  свідоцтва  про  право  власності  на  частку  в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

{  Частину  першу  статті 37 доповнено пунктом 7 згідно із Законом
N 1709-VII ( 1709-18 ) від 20.10.2014 }
{  Частина перша статті 37 в редакції Закону N 1054-VI ( 1054-17 )
від 03.03.2009 }

     Дії,  передбачені  пунктами 6 і 7 частини першої цієї статті,
вчиняють    уповноважені    посадові    особи   органу   місцевого
самоврядування,  які  мають  вищу юридичну освіту, досвід роботи у
галузі   права   не  менше  трьох  років,  пройшли  протягом  року
стажування   у   державній  нотаріальній  конторі  або  приватного
нотаріуса,  завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними
реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України,
та  склали  іспит  із  спадкового  права  у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України.

{  Статтю 37 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1709-VII
( 1709-18 ) від 20.10.2014 }

     Контроль     за    організацією    нотаріальної    діяльності
уповноважених    на    це   посадових   осіб   органів   місцевого
самоврядування, дотриманням ними порядку вчинення нотаріальних дій
та   виконанням   правил  нотаріального  діловодства  здійснюється
Міністерством юстиції України.

{  Статтю 37 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1709-VII
( 1709-18 ) від 20.10.2014 }

     Зазначені посадові  особи органів місцевого самоврядування не
мають права на оформлення документів, призначених для використання
за межами державного кордону.

{ Стаття 37 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

 

 

     Стаття 38. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими
                установами України

     Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії:

     1)  посвідчують угоди (договори, заповіти, довіреності тощо),
крім  іпотечних  договорів,  угод  про відчуження та заставу жилих
будинків,  квартир,  дач,  садових  будинків,  гаражів,  земельних
ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

{  Пункт  1  частини першої статті 38 в редакції Закону  N  980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     2) вживають заходів до охорони спадкового майна;

     3) видають свідоцтва про право на спадщину;

     4)  видають  свідоцтва  про  право  власності  на  частку   в
спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;

{ Пункт 4 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     5) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

     6) засвідчують справжність підпису на документах;

     7) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на
іншу;

     8) посвідчують факт, що громадянин є живим;

     9) посвідчують факт знаходження громадянина в певному місці;

     10) посвідчують тотожність громадянина з  особою,  зображеною
на фотокартці;

     11) посвідчують час пред’явлення документів;

     12) приймають в депозит грошові суми і цінні папери;

     13) вчиняють виконавчі написи;

     14) приймають на зберігання документи;

     15) вчиняють морські протести;

     16) видають дублікати посвідчених ними документів.

{  Частину  першу статті 38 доповнено пунктом 16 згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що
вчиняються консульськими установами України.

     Стаття 39. Порядок вчинення нотаріальних дій

     Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами  та  посадовими
особами   органів   місцевого  самоврядування  встановлюється  цим
Законом та іншими актами законодавства України.

     Порядок вчинення нотаріальних  дій  консульськими  установами
встановлюється  цим  Законом,  Консульським  статутом  України  та
іншими актами законодавства України.

     Стаття 40. Заповіти (крім секретних) і довіреності,
                прирівнювані до нотаріально посвідчених

     До нотаріально   посвідчених   заповітів   (крім   секретних)
прирівнюються:

     1)  заповіти  осіб,  які  перебувають на лікуванні у лікарні,
госпіталі,  іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також
осіб,  які  проживають у будинках для осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю,  посвідчені  головними  лікарями,  їх заступниками з
медичної  частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів,
інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальниками
госпіталів,  директорами  або головними лікарями будинків для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю;

{ Пункт 1 частини першої статті 40 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2443-VIII ( 2443-19 ) від 22.05.2018 }

     2) заповіти  осіб,  які  перебувають  під  час  плавання   на
морських,   річкових  суднах,  що  ходять  під  прапором  України,
посвідчені капітанами цих суден;

     3) заповіти осіб,  які  перебувають  у  пошукових  або  інших
експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій;

     4) заповіти   військовослужбовців,  а  в  пунктах  дислокації
військових   частин,   з’єднань,   установ,   військово-навчальних
закладів,  де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого
самоврядування,  які  вчиняють  нотаріальні  дії,  також  заповіти
працівників,  членів  їх сімей і членів сімей військовослужбовців,
посвідчені  командирами  (начальниками)  цих   частин,   з’єднань,
установ або військово-навчальних закладів;

     5)  заповіти  осіб,  які  тримаються  в  установах  виконання
покарань, посвідчені начальниками таких установ;

{  Пункт  5  частини  першої статті 40 в редакції Закону N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

     6) заповіти  осіб,  які  тримаються  у  слідчих   ізоляторах,
посвідчені начальниками слідчих ізоляторів.

{  Пункт  6  частини  першої статті 40 в редакції Закону N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

     До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

     1) довіреності   військовослужбовців   або  інших  осіб,  які
перебувають  на  лікуванні  в  госпіталях,  санаторіях  та   інших
військово-лікувальних   закладах,   посвідчені   начальниками  цих
закладів,  їх  заступниками  з  медичної  частини,  старшими   або
черговими лікарями;

     2) довіреності  військовослужбовців,  а  в пунктах дислокації
військової  частини,   з’єднань,   установ,   військово-навчальних
закладів,  де  немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого
самоврядування,  які вчиняють нотаріальні дії,  також  довіреності
працівників,  членів  їх сімей і членів сімей військовослужбовців,
посвідчені  командирами  (начальниками)  цих   частин,   з’єднань,
установ або військово-навчальних закладів;

     3)  довіреності  осіб,  які  тримаються в установах виконання
покарань  чи  слідчих  ізоляторах,  посвідчені  начальниками таких
установ чи слідчих ізоляторів;

{  Пункт  3  частини  другої статті 40 в редакції Закону N 1254-VI
( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

     4) довіреності осіб,  які проживають у населених пунктах,  де
немає нотаріусів,  посвідчені уповноваженою на це посадовою особою
органу   місцевого  самоврядування,  крім  довіреностей  на  право
розпорядження  нерухомим  майном,  довіреності  на  управління   і
розпорядження    корпоративними   правами   та   довіреностей   на
користування та розпорядження транспортними засобами.

{  Частина друга статті 40 в редакції Закону N 1054-VI ( 1054-17 )
від 03.03.2009 }

     Посадові особи,  зазначені  в  пункті  1  частини першої цієї
статті,  зобов’язані  негайно  передати   по   одному   примірнику
посвідчених  ними  заповітів  у  державний  нотаріальний  архів за
місцем проживання заповідача.

{  Частина третя статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

     Капітани морських  суден  зобов’язані  передати   по   одному
примірнику  посвідчених  ними заповітів капітанові морського порту
або консулові України в іноземному порту для подальшого надсилання
їх   до  державного  нотаріального  архіву  за  місцем  проживання
заповідача.{  Частина  четверта  статті  40  із  змінами, внесеними згідно із
Законами   N  1276-VI  (  1276-17  )  від  16.04.2009,  N  4709-VI
( 4709-17 ) від 17.05.2012

     Державний нотаріус    державного     нотаріального     архіву
зобов’язаний   перевірити  законність  заповіту,  що  надійшов  на
зберігання,  та залишити у себе отриманий ним примірник заповіту з
повідомленням про це заповідача та посадової особи, яка посвідчила
заповіт.  У разі встановлення  невідповідності  заповіту  законові
державний  нотаріус державного нотаріального архіву повідомляє про
це заповідача і посадову особу, яка посвідчила заповіт.

     У  разі  якщо заповідач не мав місця проживання в Україні або
місце  проживання  заповідача  невідоме,  заповіт  надсилається до
Київського державного нотаріального архіву.{

  Частина шоста статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

    Посвідчення заповітів  і  довіреностей  посадовими   особами,
зазначеними  в  цій статті,  проводиться з дотриманням вимог цього
Закону та інших нормативно-правових актів.

{ Стаття 40 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 40-1. Засвідчення справжності підпису
                  на документах начальником установи
                  виконання покарань

     Начальник установи  виконання  покарань засвідчує справжність
підпису особи,  яка перебуває  в  такій  установі,  відповідно  до
статті 78 цього Закону.

     Засвідчення начальником     установи    виконання    покарань
справжності підпису на документах прирівнюється  до  нотаріального
засвідчення справжності підпису.

{  Розділ  II  доповнено  статтею 40-1 згідно із Законом N 2398-VI
( 2398-17 ) від 01.07.2010 }

 

В начало ст.1-103

201 просмотров всего, 1 просмотров сегодня