Нотариат в Украине. Нотариальные конторы ст.17-23

В начало ст.1-103

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

ГЛАВА 2.

ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ І ДЕРЖАВНІ
                        НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ

    Стаття 17. Організація роботи державних нотаріальних контор

     Державні нотаріальні   контори   створюються  і  ліквідуються
Міністерством юстиції України.

     Штати державних нотаріальних контор  затверджуються  Головним
управлінням  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах
Києві   та   Севастополі   в   межах  встановленої  для  державних
нотаріальних контор штатної чисельності і фонду заробітної плати.

     Державна нотаріальна  контора   є   юридичною   особою,   яка
створюється  та  реєструється  у  встановленому  законом  порядку.
Очолює державну нотаріальну контору завідуючий, який призначається
із   числа  осіб,  які  мають  свідоцтво  про  право  на  зайняття
нотаріальною діяльністю.

     Призначення на  посаду  державного  нотаріуса  і  завідуючого
державною нотаріальною конторою та звільнення з посади провадиться
Головним  управлінням  юстиції  Міністерства  юстиції  України   в
Автономній  Республіці  Крим,  головними  управліннями  юстиції  в
областях, містах Києві та Севастополі.

{ Стаття 17 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

     Стаття 18. Перевірка організації роботи державних
                нотаріальних контор, державних нотаріальних
                архівів

     Міністерство  юстиції  України,  Головне  управління  юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління   юстиції  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі
проводять  перевірку  організації  роботи  державних  нотаріальних
контор, державних нотаріальних архівів.

     Порядок  проведення  перевірки  (  z1244-08  ),  передбаченої
частиною  першою цієї статті, затверджується Міністерством юстиції
України.{ Стаття 18 в редакції Законів N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008,
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій

     За вчинення нотаріальних дій  державні  нотаріуси  справляють
державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

     За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового
характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями,  а
також технічного характеру справляється окрема плата  у  розмірах,
що   встановлюються   Головним  управлінням  юстиції  Міністерства
юстиції   України   в   Автономній   Республіці   Крим,  головними
управліннями  юстиції  в  областях,  містах  Києві та Севастополі.
Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються
до Державного бюджету України.{  Частина друга статті 19 із змінами,

внесеними згідно із Законом
N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000 }

     Стаття 20. Утримання державних нотаріальних контор

     Державні  нотаріальні  контори   утримуються    за    рахунок
державного бюджету.

 

 

     Стаття 21. Відповідальність державного нотаріуса

     Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих  дій
державного нотаріуса,  відшкодовується  в  порядку,  передбаченому
законодавством України.

     Стаття 22. Печатка державного нотаріуса

     Державний нотаріус  має  печатку  із  зображенням  Державного
герба України,  найменуванням  державної  нотаріальної  контори  і
відповідним номером.

     Стаття 23. Державні нотаріальні архіви

     В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та  Севастополі
засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною
Національного архівного фонду і здійснюють тимчасове (до 75 років)
зберігання нотаріальних документів.

     Питання  організації  діяльності  та  компетенція  державного
нотаріального    архіву    визначаються   положенням   про   нього
( z0443-09 ), що затверджується Міністерством юстиції України.

{  Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

     Державний  нотаріальний  архів  очолює    завідуючий,    який
призначається  на посаду і звільняється з неї Головним управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними   управліннями  юстиції  в  областях,  містах  Києві  та
Севастополі.

     Мережа і штати державних нотаріальних архівів  затверджуються
в порядку, передбаченому для державних нотаріальних контор.

     Державний нотаріальний архів є юридичною особою і має печатку
із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

 

В начало ст.1-103

196 просмотров всего, 1 просмотров сегодня