Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в большинстве браузеров.

(Образец)

До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідачі: Особа_2, проживає за адресою:_____________, тел:__________________

Треті особи: приватний нотаріус __________ міського нотаріального округу, адреса:____________________,

Особа_3, проживає за адресою:___________________, тел.:_______________________

 

Позовна заява

про визнання договору дарування квартири недійсним

 

Я, Особа_1, являюся сином померлого Особи_5.

15 січня 20__ року приватним нотаріусом _________ міського нотаріального округу Особою_4 був посвідчений договір дарування квартири №__ будинку №__ по вулиці ___________ в місті _____________, реєстр №_________, згідно якого Особа_3, що діє за дорученням, посвідченим приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу Особою_4 07 січня 20__ року, реєстр №4____________ від імені мого батька Особи_5 передав, а відповідач прийняв у власність вищезгадану квартиру.

Згідно витягу КП БТІ «Інвентаризатор» від 15 січня 20__ року вартість спірної квартири складає 250000 грн.

Вищезгаданий правочин повинен бути визнаний недійсним у зв’язку з тим, що у момент його здійснення не були дотримані вимоги актів цивільного законодавства.

08 січня 20__ року мій батько Особа_5 помер, про що знали відповідач Особа_2 і третя особа у справі Особа_3.

З 03 січня 20__ року я переселився жити в квартиру батька.

Не дивлячись на це, порушуючи пункт __ частини __ статті ____ ЦК України, який передбачає припинення представництва за дорученням у разі смерті особи, що видала довіреність, дарування квартири було здійснено після смерті мого батька.

Згідно ч._ ст.____ ЦК України, зміст  правочину  не може суперечити цьому Кодексу,  іншим актам  цивільного  законодавства,  а   також   моральним   засадам суспільства. Ч.__ ст. ___ ЦК України встановлює, що підставою недійсності правочину є  недодержання  в  момент вчинення  правочину  стороною  (сторонами) вимог,  які встановлені частинами першою — третьою,  п’ятою та  шостою  статті  ____  цього
Кодексу.У відповідності до абзацу _ ч._ ст.___ ЦК України, у разі  недійсності  правочину  кожна  із  сторін зобов’язана повернути другій  стороні  у  натурі  все,  що  вона  одержала  на виконання   цього   правочину,   а   в  разі  неможливості  такого повернення,  зокрема тоді,  коли одержане полягає  у  користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Згідно п._ ч._ ст.____ ЦК України, представництво за довіреністю припиняється у разі смерті особи,  яка  видала  довіреність,  оголошення  її померлою,  визнання  її  недієздатною  або  безвісно   відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності 

На підставі викладеного, відповідно до ч.__ ст. ____, ч.___ ст. _____, абзацом ___ ч.__ ст. ____, п. __ ч.__ ст._____ ЦК України, керуючись ст.ст. ___, ____, ____, ___ ЦПК України,

ПРОШУ:

Визнати договір дарування квартири №___ будинку №__ по вулиці _______ в місті ___________, посвідчений приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу Особою_4, реєстр №_____ між Особою_3, що діє від імені Особи_5 і Особою_2, недійсним.

Стягнути з відповідача на мою користь витрати у зв’язку із сплатою судового збору в сумі         __________ грн.

Додаток:

  • Копія позовної заяви;
  • Копія договору дарування квартири №__ будинку №__ по вулиці _________ в місті  
  • від 15.01.2007 р., реєстр №____ ;
  • Копія довіреності від 07.01.2007 р., реєстр №______ ;
  • Копія свідоцтва про народження Особи_1 ;
  • Копія свідоцтва про смерть Особи_5;
  • Копія витягу КП БТІ «Інвентаризатор» від 15.01.2007 р.;
  • Квитанція про сплату судового збору;

 

Дата                Підпис

 

Внимание! Обращаем Ваше внимание, что это образец юридического документа, фамилии, адреса, а также другие персональные данные не имеют отношение к реальным данным. Юридический документ (иск, жалоба, договор и т.д.) для каждого случая составляется индивидуально, поэтому если есть необходимость обратитесь к специалисту в области права. Документ опубликован с отрытого источника.

 

 

 

 400 total views,  1 views today